Magbigay ng isang dahilan Kung bakit nagsasagawa ng pananaliksik?

Posted on


Magbigay ng isang dahilan Kung bakit nagsasagawa ng pananaliksik?​

Dahil kailangan munang alamin ang isang bagay bago ito gawin o aksiyunan


Leave a Reply

Your email address will not be published.