Magbigay ng dalawang suliranin na kasalukuyang kinakaharap ngayon ng Pilipinas na maaaring bunga ng malaking populasyon. Ibigay rin ang mga solusyon/rekomendasyon upang masolusyunan ito.

Posted on


Magbigay ng dalawang suliranin na kasalukuyang kinakaharap ngayon ng Pilipinas na maaaring bunga ng malaking populasyon. Ibigay rin ang mga solusyon/rekomendasyon upang masolusyunan ito. ​

Answer:

1.Ang pagrami ng kaso ng Covid-19

Bunga:Dahil sa karumihan ng Wuhan china

Solusyon:Iwasang makipagsalamuha sa ibang tao,iwasang pumunta sa mataong lugar upang hindi mahawa ng Virus

2.Ang pagkagutom ng ibang tao

Bunga:Walang mahanap na trabaho ang mga tao sa panahon ngyon

Solusyon: Tulungan ang mga taong nagugutom sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain o pera na pwde nilang mapambili ng kinakailangan nila

SANA MAKATULONG 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.