Maaaring suriin ang globalisasyon

Posted on


Maaaring suriin ang globalisasyon

Kasagutan:

Globalisasyon

Ang makabagong teknolohiya ay tagapagpalaganap ng globalisasyon dahil napapadali nito ang pagkalat ng impormasyon tulad ng balita at mga datos sa pag-aaral lalo na sa ekonomiya sa ibat ibang panig ng mundo.

Ayon sa WHO ay Globalisasyon ay “The increased interconnectedness and interdependence of peoples and

countries.”

Ibig sabihin ang pagiging mas konektado at pagsandal ng mga tao at bansa sa isat-isa.

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.