Lagiig bunga ng pagkakaroon ng pandaigdig, A. umunlad ang pamumuhay ng maraming mga Pil, B. may pagbabago sa pamahalaan, C. maraming Pilipino ang naghirap, D. naging malupit ang mga Espa\xf1ol, nong pahayagan ang itinatag ni Graciano Lopez Jaer, A. Diaryong Tagalog, C. Kalayaan, B. La Solidaridad, D. Katipunan, no ang tawag sa panahon ng pag-usbong ng libe, anahon ng, A. Kalayaan, C. Kaliwanagan

Posted on


Lagiig bunga ng pagkakaroon ng pandaigdig


A. umunlad ang pamumuhay ng maraming mga Pil
B. may pagbabago sa pamahalaan
C. maraming Pilipino ang naghirap
D. naging malupit ang mga Español
nong pahayagan ang itinatag ni Graciano Lopez Jaer
A. Diaryong Tagalog
C. Kalayaan
B. La Solidaridad
D. Katipunan
no ang tawag sa panahon ng pag-usbong ng libe
anahon ng
A. Kalayaan
C. Kaliwanagan​

Answer:

um unladen ang pa mum hay ng maraming mga oil


Leave a Reply

Your email address will not be published.