Kung ikaw ay pagkakalooban ng 3 kahilingan ano-ano ang mga ito?

Posted on


Kung ikaw ay pagkakalooban ng 3 kahilingan ano-ano ang mga ito?

Answer:

Una ang tumahimik ang mundo at mawala ang pandemyang ito

Ikalawa ang mag kasamasama kaming magpapamilya

At ikatlo ang makapag tapos at makahanap ng magandang trabaho..


Leave a Reply

Your email address will not be published.