Kolonyalismo sa pilipinas

Posted on


Kolonyalismo sa pilipinas

Sa madaling salita, ito ay ang pagsakop ng isang mas makapangyarihang bansa sa isang bansa na mas mahina, na inaabuso ito sa ekonomikal na paraan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.