Katawan, Gawain 2: Isulat ang NK kung ang sakit ay nakahahawa at DNK, kung ang sakit ay di nakahalawa., 1. Sipon, 2. Stroke, 3. Tigdas, 4. An-an, 5. Ulcer, 6.Asthma, 7. Ubo, 8. Alipunga, 9. Cancer, 10. Appendicitis, 24 Pahina

Posted on


Katawan


Gawain 2: Isulat ang NK kung ang sakit ay nakahahawa at DNK
kung ang sakit ay di nakahalawa.
1. Sipon
2. Stroke
3. Tigdas
4. An-an
5. Ulcer
6.Asthma
7. Ubo
8. Alipunga
9. Cancer
10. Appendicitis
24 Pahina​

Answer:

1. NK

2. DNK

3. NK

4. NK

5. DNK

6. DNK

7. NK

8. NK

9. DNK

10. DNK


Leave a Reply

Your email address will not be published.