Karagdagang gawain.gamit ang isang diksyunaeyo.pumili ng limang salita at gamitin ang mga ito sa pangungusap.

Posted on


Karagdagang gawain.gamit ang isang diksyunaeyo.pumili ng limang salita at gamitin ang mga ito sa pangungusap.

Answer:

Kumain

Naglaro

Nagsayaw

Naglakbay

Mayaman

Explanation:

Kumain ako ng junkfood

Nag laro ang mga bata

Nag sayaw siya nv tik tok

Naglakbay ako sa malayong lugar

Mayaman ang aking lolo at lola


Leave a Reply

Your email address will not be published.