Kahulugan ng nakaaapekto

Posted on


Kahulugan ng nakaaapekto​

Kasagutan:

Nakaaapekto

Ang kahulugan ng nakaaapekto ay ang bagay na may impresyon o impluwensya sa isang tao o bagay.

Halimbawa:

  • Nakaaapekto sa aking mental na kalusugan ang mga salitang binibitawan mo.
  • Nakaaapekto sa mga bata ang pagtrato mo sa iyong asawa.

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.