Kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental.

Posted on


Kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental.

KAHALAGAHAN NG PAGGAMIT NG PONEMANG SUPRASEGMENTAL

Ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental sa pakikipagtalastasan ay may malaking papel na ginagampanan. Ito ay upang maisakatuparan ang pagpapahayag ng may linaw at wastong damdamin. Ito ay isang makahulugang tunog. Madaling matukoy ng nakikinig ang mensahe o saloobin na nais ipabatid ng tagapagsalita. Pinananatili nito ang interaksyong resiprokal ng tagapagdala at tagataggap ng mensahe.

Ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang suprasegmental ay upang madaling matukoy ang estado ng emosyon ng nagpapahayag. Ang mga ponema ay isang kasangkapan ng sulat na nagtataglay ng likas na katangiang prosodic o suprasegmental. Itoy inilalarawan sa haba o diin nito at ang kanyang hinto o antala bilang suprasegmental. Madaling natutukoy ang kahulugan sa pakikipagtalastasan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita. Ang mahusay sa pakikipagtalastasan ay may mahusay ding talento sa paggamit ng ponemang suprasegmental.

Para sa karagdaragang impormasyon sa ponema suprasegmental:

1. Ponema Suprasegmental? brainly.ph/question/2096459

2. Ano ang ibig sabihin ng ponema? brainly.ph/question/4615404

#LearnWithBrainly


Leave a Reply

Your email address will not be published.