JULIU, a., U Linggwistikong komunidad, 33. Ano ang dalawang opisyal na wika sa ating bansa?, d. Unang wika, a. Filipino at Cebuano, b. Filipino at Iloko, c. Filipino at Tagalog, Filipino at Ingles, 34. Ang salitang toyo na nangangahulugang may problema sa pag-iisip ay isang halimbawa ng, a. Panghihiram sa mga salitang katutubo, c. Pagpapalit ng wika, b. Pagbibigay ng bagong kahulugan, d. Pagbabaligtad, 35. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa kahalagahan ng wika?, a. Pagpapalaganap ng kultura, c. Pagpapaunlad ng ekonomiya, b. Humahasa ng malikhaing isipan, d. wala sa nabanggit, 36. Lahat ay katangian ng wika maliban sa isa., Ang wika ay buhay, c. Ang wika ay masistema, b. Ang wika ay di-nagbabago, d. Ang wika ay arbitraryo, 37. Nang sinakop ng Amerikano ang Pilipinas, may 500 na gurong Amerikano ang nagpunta rito upang magturo, ng wikang Ingles. Ang mga guro ay tinawag na, a. Gurong Amerikano, c. Thomasites, b. Levites, d. Public Servants, 38. Ang, ay umusbong na bagong wika na hindi pag-aari ninuman., c. Etnolek, a. Pidgin, d. Ekolek, b. Creole, 39. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng SWP?, Gumawa ng pag-aaral sa mga pangkalahatang wika sa Pilipinas,, b. Magpaunlad at magpatibay ng isang wikang panlahat na Wikang Pambansa batay sa isa sa mga, umiiral na katutubong wika, pinakamaunlad ayon sa balangkas, mekanismo at panitikang

Posted on


JULIU


a.
U Linggwistikong komunidad
33. Ano ang dalawang opisyal na wika sa ating bansa?
d. Unang wika
a. Filipino at Cebuano
b. Filipino at Iloko
c. Filipino at Tagalog
Filipino at Ingles
34. Ang salitang toyo na nangangahulugang may problema sa pag-iisip ay isang halimbawa ng
a. Panghihiram sa mga salitang katutubo
c. Pagpapalit ng wika
b. Pagbibigay ng bagong kahulugan
d. Pagbabaligtad
35. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa kahalagahan ng wika?
a. Pagpapalaganap ng kultura
c. Pagpapaunlad ng ekonomiya
b. Humahasa ng malikhaing isipan
d. wala sa nabanggit
36. Lahat ay katangian ng wika maliban sa isa.
Ang wika ay buhay
c. Ang wika ay masistema
b. Ang wika ay di-nagbabago
d. Ang wika ay arbitraryo
37. Nang sinakop ng Amerikano ang Pilipinas, may 500 na gurong Amerikano ang nagpunta rito upang magturo
ng wikang Ingles. Ang mga guro ay tinawag na
a. Gurong Amerikano
c. Thomasites
b. Levites
d. Public Servants
38. Ang
ay umusbong na bagong wika na hindi pag-aari ninuman.
c. Etnolek
a. Pidgin
d. Ekolek
b. Creole
39. Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng SWP?
Gumawa ng pag-aaral sa mga pangkalahatang wika sa Pilipinas,
b. Magpaunlad at magpatibay ng isang wikang panlahat na Wikang Pambansa batay sa isa sa mga
umiiral na katutubong wika
pinakamaunlad ayon sa balangkas, mekanismo at panitikang​

Answer:

C. Filipino at tagalog

A. Pagpapahiram sa mga salitang katutubo

B.

D.

C.

B.


Leave a Reply

Your email address will not be published.