IV. PAGLALAPAT, Panuto: Mula sa iyong binasang teksto, ibigay ang katumbas na salitang ginamit sa kuwento sa pamamagitan ng, pag-aayos ng mga titik na nasa unahan ng bilang. Isulat ang iyong sagot sa patlang., YAIRGE, 1. DIGMAAN, KIASNAWG, 2. KATULAD, MUKSAMIALAHA, 3. MAKIHALUBILO, GINNINGIN, 4. KISLAP, AMSKAAW, 5. MASIRA, NAANANHANA, 6. NANIRAHAN, DIGLNI, 7. KAILA, REISA, 8. DIYOS NG NORSE, HAUNIK, 9. HINANGO, GRASAD, 10. TIRAHAN NG MGA AESIR, Aiser, Asgard

Posted on


IV. PAGLALAPAT


Panuto: Mula sa iyong binasang teksto, ibigay ang katumbas na salitang ginamit sa kuwento sa pamamagitan ng
pag-aayos ng mga titik na nasa unahan ng bilang. Isulat ang iyong sagot sa patlang.
YAIRGE
1. DIGMAAN
KIASNAWG
2. KATULAD
MUKSAMIALAHA
3. MAKIHALUBILO
GINNINGIN
4. KISLAP
AMSKAAW
5. MASIRA
NAANANHANA
6. NANIRAHAN
DIGLNI
7. KAILA
REISA
8. DIYOS NG NORSE
HAUNIK
9. HINANGO
GRASAD
10. TIRAHAN NG MGA AESIR
Aiser
Asgard

1. GIYERA

2. KAWANGIS

3. MAKISALAMUHA

4. NINGNING

5. MAWASAK

6. NANANAHAN

7. LINGID

8. AISER

9. KINUHA

10. ASGARD


Leave a Reply

Your email address will not be published.