ITO PO ANG UNA, SAGOT NA LNG PO, TASK 1, AP SUMMATIVE , NAME SECTION, TEACHER, A.\tPanuto: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa isang kalahating pahaba na papel., I.\tKatangiang Pisikal ng Asya, 1.\tAno ang pinakamataas na bundok sa buong mundo?, A.\tMt. Apo B. Mt. Everest C. Mt. Kanchenjunga D. K2, 2.\tAno ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo?, B.\tAfrica B. South America C. Asia D. Europe, 3.\tIlang rehiyon mayroon ng Asya base sa Asyanong pananaw?, A.\t5 B. 6 C. 3 D. 4, 4.\tAng mga sumusunod ay bansa sa Hilagang Asya, maliban sa isa…?, A.\tAzerbaijan B. Georgia C. Kazakhstan D. Taiwan, 5.\tAng bansang Pilipinas ay kabilang sa anong rehiyon sa Asya?, A.\tHilagang Asya B. Silangang Asya C.Timog-Silangang Asya D.Timog Asya, II.\tVegetation Cover, 1.\tIto ay uri ng damuhang may ugat na mababaw o shallow-rooted short grasses., A.\tSteppe B. Tundra C. Taiga D. Rainforest, 2.\tIto ang lupaing may damuhang matataas na malalalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses., A.\tTundra B. Savanna C. Rainforest D. Prairie, 3.\tAng Hilagang Asya mayroong kapaligirang may malawak na damuhan o grasslands na nahahati sa tatlong uri maliban sa?, A.\tRainforest B. Taiga C. Tundra D. Steppe, 4.\tIto ay lupaing may kagubatan na sagana sa mga halaman at kahoy tulad ng sa Timog-Silangang Asya., A.\tRainforest B. Prairie C. Tundra D. Taiga, 5.\tKakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Ito ay matatagpuan sa bahagi ng Russia at sa Siberia., A.\tSavanna B. Taiga C. Tundra D. Steppe, III.\tLikas na Yaman, 1.\tYamang likas na makukuha sa mga kagubatan., A.\tTorso B. Perlas C. Isda D. Ginto, 2.\tSaang rehiyon ng Asya matatagpuan ang karamihan ng disyerto na napagkukunan ng yamang mineral?, A.\tHilagang Asya B. Silangang Asya C. Kanlurang Asya D. Timog Silangang Asya, 3.\tSa anong bansa sa Timog silangang Asya matatagpuan ang maraming puno ng Teak?, A.\tPilipinans B. Myanmar C. Thailand D. Indonesia, 4.\tAng bansang ito sa Timog Silangang Asya ay may malaking deposito ng langis at natural gas,gayundin ang 35% ng liquefied gas sa buong daigdig., A.\tMalaysia B. Singapore C.Indonesia D.Brunei, 5.\tBansa sa Kanlurang Asya na pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig., A.\tIran B. Saudi Arabia C. United Arab Emirates D. Iraq, B.\tPanuto: Tama o Mali. Suriin ang mga pahayag sa ibaba . Isulat sa sagutang papel ang salitang TAMA kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan at MALI kung ito ay walang katotohanan., IV.\tSuliraning Pangkapaligiran, __________1. Ang climate change ay malaking banta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo., __________2. Ang climate change ay natural na pangyayari kaya2019t walang dapat sisihin sap ag-iral nito., __________3. Sa pag-iral ng climate change, tanging kapaligiran lamang ang apektado., __________4. May magagawa ang bawat tao upang mapababa ang peligrong dulot ng climate change., __________5. Bilang kasapi ng nagkakaisang bansa, tumutugon ang Pilipinas sa hamon ng climate change.

Posted on


ITO PO ANG UNA


SAGOT NA LNG PO

TASK 1
AP SUMMATIVE
NAME SECTION
TEACHER

A. Panuto: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa isang kalahating pahaba na papel.
I. Katangiang Pisikal ng Asya
1. Ano ang pinakamataas na bundok sa buong mundo?
A. Mt. Apo B. Mt. Everest C. Mt. Kanchenjunga D. K2
2. Ano ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo?
B. Africa B. South America C. Asia D. Europe
3. Ilang rehiyon mayroon ng Asya base sa Asyanong pananaw?
A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
4. Ang mga sumusunod ay bansa sa Hilagang Asya, maliban sa isa…?
A. Azerbaijan B. Georgia C. Kazakhstan D. Taiwan
5. Ang bansang Pilipinas ay kabilang sa anong rehiyon sa Asya?
A. Hilagang Asya B. Silangang Asya C.Timog-Silangang Asya D.Timog Asya
II. Vegetation Cover

1. Ito ay uri ng damuhang may ugat na mababaw o shallow-rooted short grasses.
A. Steppe B. Tundra C. Taiga D. Rainforest
2. Ito ang lupaing may damuhang matataas na malalalim ang ugat o deeply-rooted tall grasses.
A. Tundra B. Savanna C. Rainforest D. Prairie
3. Ang Hilagang Asya mayroong kapaligirang may malawak na damuhan o grasslands na nahahati sa tatlong uri maliban sa?
A. Rainforest B. Taiga C. Tundra D. Steppe
4. Ito ay lupaing may kagubatan na sagana sa mga halaman at kahoy tulad ng sa Timog-Silangang Asya.
A. Rainforest B. Prairie C. Tundra D. Taiga
5. Kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Ito ay matatagpuan sa bahagi ng Russia at sa Siberia.
A. Savanna B. Taiga C. Tundra D. Steppe

III. Likas na Yaman
1. Yamang likas na makukuha sa mga kagubatan.
A. Torso B. Perlas C. Isda D. Ginto
2. Saang rehiyon ng Asya matatagpuan ang karamihan ng disyerto na napagkukunan ng yamang mineral?
A. Hilagang Asya B. Silangang Asya C. Kanlurang Asya D. Timog Silangang Asya
3. Sa anong bansa sa Timog silangang Asya matatagpuan ang maraming puno ng Teak?
A. Pilipinans B. Myanmar C. Thailand D. Indonesia
4. Ang bansang ito sa Timog Silangang Asya ay may malaking deposito ng langis at natural gas,gayundin ang 35% ng liquefied gas sa buong daigdig.
A. Malaysia B. Singapore C.Indonesia D.Brunei
5. Bansa sa Kanlurang Asya na pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig.
A. Iran B. Saudi Arabia C. United Arab Emirates D. Iraq

B. Panuto: Tama o Mali. Suriin ang mga pahayag sa ibaba . Isulat sa sagutang papel ang salitang TAMA kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan at MALI kung ito ay walang katotohanan.

IV. Suliraning Pangkapaligiran

__________1. Ang climate change ay malaking banta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.
__________2. Ang climate change ay natural na pangyayari kaya’t walang dapat sisihin sap ag-iral nito.
__________3. Sa pag-iral ng climate change, tanging kapaligiran lamang ang apektado.
__________4. May magagawa ang bawat tao upang mapababa ang peligrong dulot ng climate change.
__________5. Bilang kasapi ng nagkakaisang bansa, tumutugon ang Pilipinas sa hamon ng climate change.​

Answer:

A

1.B

2.C

3.A

4.D

5.. C

II

1.A

2. D

3. B

4. A

5. C

III.

1.A

2.C

3.B

4.C

5.B

IV.

1 Tama

2.Tama

3 Mali

4.Tama

5 Tama

hope it helps.

can you give me the brainliest answer huhu


Leave a Reply

Your email address will not be published.