Ito ay tawag sa salitang pinaghihintuan ng taong bumabasa sa haiku. ?

Posted on


Ito ay tawag sa salitang pinaghihintuan ng taong bumabasa sa haiku. ?​

kireji,dahil ito ang pinaghihintuan o cutting word na matatagpuan sa dulo ng isa sa huling tatalong parirala ng bawat berso.


Leave a Reply

Your email address will not be published.