Ito ay may kapangyarihang manghuga, mangatwiran, magsuru, at umunawa ng mga bagay-bagay,

Posted on


Ito ay may kapangyarihang manghuga, mangatwiran, magsuru, at umunawa ng mga bagay-bagay

Answer:

San po yung pag pipiliian

Explanation:

san po choices


Leave a Reply

Your email address will not be published.