ito ay isang uri ng pagkonsumo ng kung saan ang paggamit ng produkto ay naglalayong makabuo ng panibagong bagay na kapaki-pakinabang?

Posted on


ito ay isang uri ng pagkonsumo ng kung saan ang paggamit ng produkto ay naglalayong makabuo ng panibagong bagay na kapaki-pakinabang?

Answer:

Market economy

Explanation:

Answer q


Leave a Reply

Your email address will not be published.