Ito ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapag samantalahan ang yaman nito oh makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop., A.kolonisasyon, B.Imperyalismo, C.Ekspanisasyon, D.Kapitalismo

Posted on


Ito ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapag samantalahan ang yaman nito oh makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop.


A.kolonisasyon

B.Imperyalismo

C.Ekspanisasyon

D.Kapitalismo​

Answer:

A. kolonyalismo

Explanation:

Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan upang mapagsamantalahan ang yaman nito.


Leave a Reply

Your email address will not be published.