Isulat sa patlang kung tama o mali ang ipinapahayag ng bawat pangungusap., 1.Ang globalization o globalisasyon ay isang phenomenang gawa ng tao., 2. Nagaganap ang mas malayang kalakalan sa ibat ibang rehiyon ng daigdig dahil sa globalisasyon., 3.Isang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng globalisasyon ay ang pagbubukas ng Mc, Donalds.

Posted on


Isulat sa patlang kung tama o mali ang ipinapahayag ng bawat pangungusap.


1.Ang globalization o globalisasyon ay isang phenomenang gawa ng tao.
2. Nagaganap ang mas malayang kalakalan sa ibat ibang rehiyon ng daigdig dahil sa globalisasyon.
3.Isang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng globalisasyon ay ang pagbubukas ng Mc
Donalds.​

Answer:

1.tama

2.Mali

3tama

Explanation:

tan na


Leave a Reply

Your email address will not be published.