Isulat ang titik (T) kung ang pangungusap ay naglalahad ng tamang, pamamaraan ng pagpilili ng pagtatanim ng gulay, (M) naman kung hindi., 1. Ang luwad ang ang pinakaangkop na uri ng lupa na maaaring pagtaniman ng mga halamang gulay., 2. Sumangguni sa kalendaryo ng pagtatanim upang ang mga halamang itatanim ay maiaangkop sa tamang panahon at klima., 3. Diligan ang mga pananim isang beses sa isang lingo., 4. Mahalagang maihanda ang tamang uri ng lupa bago magtanim ng halamang gulay., 5. Mayroong mga buto na maaaring itanim na makikita sa tindahan ng mga halaman, na nakabalot at may sertipikasyon ng ahensya ng pamahalaan.

Posted on


Isulat ang titik (T) kung ang pangungusap ay naglalahad ng tamang


pamamaraan ng pagpilili ng pagtatanim ng gulay, (M) naman kung hindi.
1. Ang luwad ang ang pinakaangkop na uri ng lupa na maaaring pagtaniman ng mga halamang gulay.
2. Sumangguni sa kalendaryo ng pagtatanim upang ang mga halamang itatanim ay maiaangkop sa tamang panahon at klima.
3. Diligan ang mga pananim isang beses sa isang lingo.
4. Mahalagang maihanda ang tamang uri ng lupa bago magtanim ng halamang gulay.
5. Mayroong mga buto na maaaring itanim na makikita sa tindahan ng mga halaman
na nakabalot at may sertipikasyon ng ahensya ng pamahalaan.​

Answer:

1.) M

2.) T

3.) M

4.) T

5.) T

Explanation:

Sana maka tulong sayo yang sagot


Leave a Reply

Your email address will not be published.