Isulat ang mga pagbabago pisikal sosyal at emosyonal

Posted on


Isulat ang mga pagbabago pisikal sosyal at emosyonal​

Answer:

Paglawak ng kaisipan

Pagiging bukas sa nangyayari sa kapaligiran

Pagkaalam ng tama at mali

Pagiging palakaibigan

Pagiging maayos sa sarili

Pagiging masipag

Pagkakaroon ng tiwala sa sarili

Pagiging masipag

Pagiging matulungin

Pagiging mahiyain

Pagiging maramdamin bugnutin at palakain

Paghahanap ng pansin sa kapwa at magulang

#carryonlearning

Explanation:

Dame ayos naba?


Leave a Reply

Your email address will not be published.