Isinasaad dito na mas malaki ang halaga ng kita ng tao kapag mababa ang presyo

Posted on


Isinasaad dito na mas malaki ang halaga ng kita ng tao kapag mababa ang presyo

Answer:

income effect

nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo


Leave a Reply

Your email address will not be published.