ilarawan sa pamamagitan ng discussion web kung ano ang magandang maidudulot sa kapwa ng pagtupad sa ipinangako at hindi magandang maidudulot kapag hindi natupad ang pangako

Posted on


ilarawan sa pamamagitan ng discussion web kung ano ang magandang maidudulot sa kapwa ng pagtupad sa ipinangako at hindi magandang maidudulot kapag hindi natupad ang pangako ​

Answer:

Ang pagtupad sa pangako ay pagkakatiwalaan ka ng ipinangaakohan mo

Ang hindi pagtupad sa pangako ay hindi ka nila pagkakatiwalaan

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.