Ibigay ang salitang may kaugnayan sa salitasng globalisasyon

Posted on


Ibigay ang salitang may kaugnayan sa salitasng globalisasyon

Answer:

mga salitang may kaugnayan sa salitang “globalisasyon”

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT O KAUNLARANG TEKNOLOHIKAL- ang teknolohiya ay maaaring ituring na pangunahing dahilan sa pagusbong at paglago ng globalisasyon lalot higit ang mga teknolohiyang may kinalaman sa komunikasyon.

CULTURAL INTEGRATION O KULTURAL NA INTEGRASYON- dahil ang mga tao ay patuloy ang pakikipagugnayan at pakikipamuhay kasama ang ibang mga tao na nagmula sa ibat ibang panig na daigdig na gaya rin ng globalisasyon.

ECONOMIC NETWORK O PANKALAKALANG UGNAYAN- ang pakikipagkalakalan sa ibat ibang bansa ay nagbibigay sa mga tao ang maraming sangay ng pakikipagugnayan gaya ng globalisasyon.

GLOBAL POWER EMERGENCE O PAGLITAW NG PANDAIGDIGAN KAPANGYARIHAN- pakikipagugnayan ng mga tao mula sa ibat ibang bansa at kultura, nagkalaroon ng tinatawag na power allegiance at power resistance. pakikipagkasunduan ang mga bansa para magkaroon ng global power. at nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansa na maaaring makaimpluwensya sa pampolitikal na kalagayan ng ibat ibang bansa.

Explanation:

follow me for more answers.


Leave a Reply

Your email address will not be published.