Ibigay ang kahulugan ng kabihasnan at sibilisasyon.,

Posted on


Ibigay ang kahulugan ng kabihasnan at sibilisasyon.

Answer:

Sibilisasyon

Explanation:

Ang isang sibilisasyon ay ang anumang kumplikadong lipunan na nailalarawan sa pamamagitan ng pag-unlad ng lunsod, stratification ng lipunan, isang uri ng gobyerno, at simbolikong mga sistema ng komunikasyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.