Ibat ibang gamit ng wika

Posted on


Ibat ibang gamit ng wika

Kasagutan:

Wika

Ang wika ay isang sistema ng simbolo na sinasalita o nakasulat na ginagamit ng mga tao bilang mga miyembro ng isang pangkat ng lipunan at mga kalahok sa kultura nito upang ipahayag ang kanilang sarili.

Ibat ibang gamit ng wika sa lipunan ayon kay Michael A.K. Halliday:

  • Instrumental
  • Regulatoryo
  • Interaksyunal
  • Personal
  • Heuristiko
  • Representatibo
  • Impormatibo

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.