I.Panuto: Isulat sa baybay na Filipino ang sumusunod na mga salitang-hiram, 1. meeting =, 2. control =, 3. sport =, 4. schedule =, 5. janitor =, 6. hospital =, 7. teacher =, 8.jacket =, 9. violin =, 10. cheque =

Posted on


I.Panuto: Isulat sa baybay na Filipino ang sumusunod na mga salitang-hiram


1. meeting =
2. control =
3. sport =
4. schedule =
5. janitor =
6. hospital =
7. teacher =
8.jacket =
9. violin =
10. cheque =

Answer:

1. miting

2. Kontrol

3. isport

4. skedyul

5. dyanitor

6. ospital

7. titser

8. dyaket

9. bayulin

10. tseke


Leave a Reply

Your email address will not be published.