How can these enviromental factors affect us in our community

Posted on


How can these enviromental factors affect us in our community​

Answer: Safe at Healthy kung sinusunod natin ang mga patakaran nila at wala ng magkakasakit chaka helpful din kung safe and sound ang lugar natin.

Explanation: Yan lang po masasagot ko

HOPE IT HELPS 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.