Hakbang/Pamamaraan sa pagtupad ng pangako o pinagkasunduan., 4 answer

Posted on


Hakbang/Pamamaraan sa pagtupad ng pangako o pinagkasunduan.
4 answer​

answer:

1. mag-isip muna bago magsalita

2. pagbibigay ng pangako na naayon sa kayang gawin

3. huwag mahiyang humingi ng paumanhin at maging matapat sa taong napangakuan


Leave a Reply

Your email address will not be published.