Gumowa ng mga pangungusap gamit ang sumusunod na salita, 4. Tsolole, 5. Trabaho

Posted on


Gumowa ng mga pangungusap gamit ang sumusunod na salita
4. Tsolole
5. Trabaho​

Answer:

1hauahahj

Explanation:

bbbdbdbbdjd


Leave a Reply

Your email address will not be published.