Gumawa ng tula tungkol sa:, Unang Stanza: Paglabag sa karapatang pantao., Ikalawang Stanza: Pahpapahalaga sa Karapatang Pantao.

Posted on


Gumawa ng tula tungkol sa:


Unang Stanza: Paglabag sa karapatang pantao.
Ikalawang Stanza: Pahpapahalaga sa Karapatang Pantao.

Answer:

Mula noon mag mula ngayon ang paglabag sa karapatang pantao ay talagang isyu

Matakpan ang ginagawang paglabag sa karapatang pantao ay kayang takpan gamit ang luho

Abuso sa kapangyarihan at sa mga taong nasasakopan

Mga sakit na dulot nito na nakatatak na sa ating isipan

Isipan natin ay imulat at ating ipaglaban,

Ipaglaban ang ating mga karapatan

Bilang mamamayan at individual sa bansa

Na may patas at pantay na karapatan at paghukom..

Explanation:

I hope it will help


Leave a Reply

Your email address will not be published.