Gawalin 7: Pagguhit, Pumili ng tig-isang mahalagang pagbabago ayon sa iyong sariling, pananaw sa bawat yugto at iguhit, ito. Magbigay din ng maikling pagpapaliwanag, sa pinili., 1. Paleolithic Age, Napiling mahalagang pagbabago:, Paliwanag, 2. Neolithic Age, Napiling mahalagang pagbabago:, Paliwanag

Posted on


Gawalin 7: Pagguhit


Pumili ng tig-isang mahalagang pagbabago ayon sa iyong sariling
pananaw sa bawat yugto at iguhit
ito. Magbigay din ng maikling pagpapaliwanag
sa pinili.
1. Paleolithic Age
Napiling mahalagang pagbabago:
Paliwanag
2. Neolithic Age
Napiling mahalagang pagbabago:
Paliwanag​

Answer:

neolithic age

Explanation:

maraming naging bago pati sya mag bago


Leave a Reply

Your email address will not be published.