Gawain sa Pangkatuto Bilang 3: Prag hambingshang Awiting bayan at Bulange, Salent ang Kabilang pagkakatulad at pagkakaiba sa Venn diagram. Sakih., Ho sa iyong sagitang papel, Qurilingbayan) b, ong

Posted on


Gawain sa Pangkatuto Bilang 3: Prag hambingshang Awiting bayan at Bulange


Salent ang Kabilang pagkakatulad at pagkakaiba sa Venn diagram. Sakih.
Ho sa iyong sagitang papel
Qurilingbayan) bu

ong​

Answer:

diko po gets Yung tanong

Explanation:

pano poba yan


Leave a Reply

Your email address will not be published.