Gawain sa Pagkatuto Bilang 9: Gumawa ng isang maikling tula na, nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagiging responsable sa kapwa: pangako, o pinagkasunduan, pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan, at, pagiging matapat. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba., Gawin ito sa iyong sagutang papel.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 9: Gumawa ng isang maikling tula na


nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagiging responsable sa kapwa: pangako
o pinagkasunduan, pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan, at
pagiging matapat. Gawing gabay sa paggawa ang pamantayan sa ibaba.
Gawin ito sa iyong sagutang papel.​

Answer:

ok

Explanation:

ok


Leave a Reply

Your email address will not be published.