Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Isulat ang Wasto sa aagutang papel kung, tama ang inilalahad at Hindi Wasto kung mali ang binanggit., 1. Naging mabait at makatao ang turing ng mga encomendero sa, mga Pilipino, 2. Ang tributo ay maaaring bayaran ng salapi, ginto, tela, manok,, bulak, palay, at iba pang produkto., 3. Ang bandala ay sapilitang pagbili ng mga produkto., 4. Pagbibinyag ang isang naging paraan upang tanggapin ang, kristiyanismo ng mga Pilipino,, 5. Isinagawa ang sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa, malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa pueblo.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Isulat ang Wasto sa aagutang papel kung


tama ang inilalahad at Hindi Wasto kung mali ang binanggit.
1. Naging mabait at makatao ang turing ng mga encomendero sa
mga Pilipino
2. Ang tributo ay maaaring bayaran ng salapi, ginto, tela, manok,
bulak, palay, at iba pang produkto.
3. Ang bandala ay sapilitang pagbili ng mga produkto.
4. Pagbibinyag ang isang naging paraan upang tanggapin ang
kristiyanismo ng mga Pilipino,
5. Isinagawa ang sapilitang paglilipat ng mga Pilipino mula sa
malalayong pamayanan upang pagsamasamahin sa pueblo.​

Answer:

1.Wasto

2.Wasto

3.Hindi Wasto

4.Wasto

5.Hindi Wasto

Explanation:

Hindi na kailangan ng explanation


Leave a Reply

Your email address will not be published.