Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Punan ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong, sagutang papel., Sa pagsulat ko ng isang pabula, titiyakin ko na ang aking ggawin ay, mag-iiwan ng, sa mambabasa., pa help po

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Punan ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong


sagutang papel.
Sa pagsulat ko ng isang pabula, titiyakin ko na ang aking ggawin ay
mag-iiwan ng
sa mambabasa.

pa help po​

Answer:

“Aral o Magandang aral”

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.