Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Punan ang patlang, Isulat ang sagot sa iyong, sagutang papel., Masasabi kong mahalaga pa ring gamitin at angkop pa rin paggamit ng, kahit na mayroon ng lumabas na elektonikong midya,

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 4: Punan ang patlang, Isulat ang sagot sa iyong


sagutang papel.
Masasabi kong mahalaga pa ring gamitin at angkop pa rin paggamit ng
kahit na mayroon ng lumabas na elektonikong midya,​

Answer: Aklat

Explanation: Sapagkat nakatutulong rin ito sa pagsasaliksik ng impormasyon, upang madagdagan ang kaalaman at para tayo ay malibang. Mayroon kang mahahanap na impormasyon sa aklat na wala sa elektronikong midya.


Leave a Reply

Your email address will not be published.