Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Piliin ang letra ng, pinaka-angkop na sagot. Isulat ang sagot sa iyong, sagutang papel., 1. Ang kambal na sina Lira at Lita ay, Mahusay gumawa ng tula si Lira., Magaling namang magpinta si Lita. Marami ang, natutuwa sa kanila., A. kapwa mabilis C. kapwa malusog, B. kapwa malikhain D. kapwa matangkad, 2. Masayang pumapasok sa paaralan ang mga, kabataang nagmula sa Purok Pagkakaisa. Tuwing, Sabado at Linggo ay sinisikap nilang maging, makabuluhan ang kanilang araw sa pamamagitan ng, pagtulong sa kanilang mga magulang. Ang mga bata sa, Purok Pagkakaisa ay, A, kapuri-puri B. maalalahanin C. nakakaaliw, D. nakakainis, “3. Ang ibat ibang laro sa kompyuter ang”, pinagkakaabalahan ng batang si Jet. Naging dahilan ito, ng madalas niyang pagliban sa klase at pagkakaroon ng, mababang marka. Si Jet ay isang, na bata., A. disiplinado B. mabait C. masipag D.tamad, 4. Isa sa mga paboritong araw ni Andrea ay ang Araw ng, Pasko. Bukod sa kaarawan ito ni Hesukristo, panahon

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Piliin ang letra ng


pinaka-angkop na sagot. Isulat ang sagot sa iyong
sagutang papel.
1. Ang kambal na sina Lira at Lita ay
Mahusay gumawa ng tula si Lira.
Magaling namang magpinta si Lita. Marami ang
natutuwa sa kanila.
A. kapwa mabilis C. kapwa malusog
B. kapwa malikhain D. kapwa matangkad
2. Masayang pumapasok sa paaralan ang mga
kabataang nagmula sa Purok Pagkakaisa. Tuwing
Sabado at Linggo ay sinisikap nilang maging
makabuluhan ang kanilang araw sa pamamagitan ng
pagtulong sa kanilang mga magulang. Ang mga bata sa
Purok Pagkakaisa ay
A, kapuri-puri B. maalalahanin C. nakakaaliw
D. nakakainis
3. Ang ibat ibang laro sa kompyuter ang
pinagkakaabalahan ng batang si Jet. Naging dahilan ito
ng madalas niyang pagliban sa klase at pagkakaroon ng
mababang marka. Si Jet ay isang
na bata.
A. disiplinado B. mabait C. masipag D.tamad
4. Isa sa mga paboritong araw ni Andrea ay ang Araw ng
Pasko. Bukod sa kaarawan ito ni Hesukristo, panahon​

Answer:

1.B

2.B

3.D

Explanation:

Sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.