Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Tukuyin ang salita ayon sa hinihingi ng mga, pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., 1. Ito ay isang peninsula na nakausli sa Mediterranean Sea., ALITA, 2. Ayon sa matandang alamat, ang Rome ay itinatag ng kambal n sina:, SUL UMOR, SUM ER

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Tukuyin ang salita ayon sa hinihingi ng mga


pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
1. Ito ay isang peninsula na nakausli sa Mediterranean Sea.
ALITA
2. Ayon sa matandang alamat, ang Rome ay itinatag ng kambal n sina:
SUL UMOR
SUM ER​

Answer:

1. ITALI

2. ROMULUS

3. REMUS

nasa module ko din yan par


Leave a Reply

Your email address will not be published.