gawain sa pagkatuto bilang 2: ipaliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng talumpati, editoryal, at lathalain batay sa ibinigay na kahulugan at paglalarawan

Posted on


gawain sa pagkatuto bilang 2: ipaliwanag ang pagkakatulad at pagkakaiba ng talumpati, editoryal, at lathalain batay sa ibinigay na kahulugan at paglalarawan

Ang pagkakatulad ng 3 ay naglalayon silang magbigay ng kaalaman at ideya sa

mga mambabasa

Ang kanilang pagkakaiba ay ang talumpati ay nagpapahayag ng kaisipan o opinyon sa paksa,samantalang ang editoryal ay isang sanaysay tungkol sa mga napapanahonh isyu. Ang lathalain naman ay ang pagpapahayag ng totoong karanasan.

#CarryOnLearning

STAN SB19 FOR BETTER LIFE

MARK ME AS A BRAINLIEST RATE THIS SEND THANK YOU


Leave a Reply

Your email address will not be published.