Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong, tungkol sa patalastas. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel, 1. Anong hanapbuhay ang kailangan sa patalastas na nabasa?, 2. Ilang taon ang maaaring mag-aplay sa bakanteng posisyon?, 3. Anong kasarian ang hinahanap para sa pagiging kalihim?, 4. Anong mga kaalaman ang dapat taglayin ng isang kalihim upang matanggap, sa trabaho?, 5. Saan siya dapat mag-aplay?

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang mga sumusunod na tanong


tungkol sa patalastas. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel
1. Anong hanapbuhay ang kailangan sa patalastas na nabasa?
2. Ilang taon ang maaaring mag-aplay sa bakanteng posisyon?
3. Anong kasarian ang hinahanap para sa pagiging kalihim?
4. Anong mga kaalaman ang dapat taglayin ng isang kalihim upang matanggap
sa trabaho?
5. Saan siya dapat mag-aplay?​

Patalastas

Ang patalastas ay isang maikling programa o palabas. Maaring nagpabatid, nanghihikayat, o nagbibigay – kaalaman patungkol sa isang bagay para sa publiko. Isang mensahe na nagpapahatid ng mga mahalagang impormasyon. Ang pangunahing layunin ng isang patalastas ay mang-akit at mang-hikayat na bumili o tumangkilik ng produkto o serbisyo. Layunin nito ang palawakin ang kamalayan ng publiko sa isang produkto o serbisyo.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1:

Mga Sagot:

  1. Ang patalastas ay naghahanap ng kalihim.
  2. Ang maaaring mag apply sa posisyong nabanggit ay edad 20 – 35.
  3. Ang hinahanap na kalihim ay dapat na isang babae.
  4. Ang aplikante ay dapat na may kaalaman sa kompyuter: Microsoft Word, Lotus, Excel, at Email.
  5. Ang mga aplikante ay dapat magtungo sa SM Department Store sa Lungsod ng Lucena.

Mga Dapat Tandaan:

  • Ang pinakamahalagang mensahe ng isang patalastas ay naka depende sa kung anong klaseng produkto o serbisyo na inaalok.
  • Ang patalastas ay maaaring naipapakita sa telebisyon o mga flyers o maging billboard na ang layon ay magbigay impormasyon sa publiko ng kanilang produkto o adbokasiya o mensahe na nais iparating.

Ano ang patalastas: brainly.ph/question/629078

#BrainlyEveryday


Leave a Reply

Your email address will not be published.