Gawain 4, Panuto: Sumulat ng isang orihinal na tula na may masining na antas ng wika na may 4 na saknong. Maging malaya sa pagpili ng paksa ng, iyong tula. Mamarkahan ang iyong ginawa gamit ang pamantayan na nasa ibaba. Isulat ang iyong tula sa isang papel

Posted on


Gawain 4


Panuto: Sumulat ng isang orihinal na tula na may masining na antas ng wika na may 4 na saknong. Maging malaya sa pagpili ng paksa ng
iyong tula. Mamarkahan ang iyong ginawa gamit ang pamantayan na nasa ibaba. Isulat ang iyong tula sa isang papel​

ANSWER:

Sari-saring bungangkahoy, hinog na at matamis.

Ang naroon sa loobang may bakod pa sa PALIGID.

EXPLANATION: I THINK


Leave a Reply

Your email address will not be published.