Gawain 4. Larawan-Suri, Panuto: Batay sa larawang makikita sa ibaba, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat, sa hiwalay na papel ang iyong sagot., | KONTRAKTWALISASYON, 1. Ano ang mensahe ng larawan?, 2. Sa iyong palagay, ano ang mga dahilan ng suliraning ito sa paggawa?, 3. Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pagsugpo ang, inilalarawang suliranin sa paggawa?, 4. Paano ka makatutulong sa pag-angat ng kalidad ng paggawa sa ating bansa?

Posted on


Gawain 4. Larawan-Suri


Panuto: Batay sa larawang makikita sa ibaba, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat
sa hiwalay na papel ang iyong sagot.
| KONTRAKTWALISASYON
1. Ano ang mensahe ng larawan?
2. Sa iyong palagay, ano ang mga dahilan ng suliraning ito sa paggawa?
3. Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong magagawa upang makatulong sa pagsugpo ang
inilalarawang suliranin sa paggawa?
4. Paano ka makatutulong sa pag-angat ng kalidad ng paggawa sa ating bansa?​

Answer:

Gagawin ko ang lahat na makakaya ko

Explanation:

kasi pag miron kang ika bigay sa kanila miron din silang ika bigay din sa iyo


Leave a Reply

Your email address will not be published.