Gawain 1.1 Paghahawan ng balakid, Piliin sa Hanay B ang letra ng kasingkahulugag salita ng nasa hanay A. Isulat ang, sagot sa iyong kuwaderno., Hanay A, Hanay B, 1. Hamon, a. sumali o makiisa, 2. Pandemya, b. ipinagbigay alam, 3. Lumahok, c. nagwagi o nanalo, 4. Inanunsyo, d. lumalaganap na sakit, 5. tagumpay, e. pagsubok

Posted on


Gawain 1.1 Paghahawan ng balakid


Piliin sa Hanay B ang letra ng kasingkahulugag salita ng nasa hanay A. Isulat ang
sagot sa iyong kuwaderno.
Hanay A
Hanay B
1. Hamon
a. sumali o makiisa
2. Pandemya
b. ipinagbigay alam
3. Lumahok
c. nagwagi o nanalo
4. Inanunsyo
d. lumalaganap na sakit
5. tagumpay
e. pagsubok​

Answer:

1.e pagsubok

2.d lumaganap na sakit

3.a sumali o mkiisa

4.b ipinag bigay alam

5.c nagwagi o nanalo


Leave a Reply

Your email address will not be published.