Elemento ng pamahalaang tumutukoy sa mga taong naninirahan sa bansa na nangangalaga,nagpapatupad at nagtatanggol nito.

Posted on


Elemento ng pamahalaang tumutukoy sa mga taong naninirahan sa bansa na nangangalaga,nagpapatupad at nagtatanggol nito.​

Ang lugar ay maituturing na bansa kapag mayroon ito ng apat na elemento upang kilalanin itong bansa o estado.

Ang lugar ay maituturing na bansa kapag mayroon ito ng apat na elemento upang kilalanin itong bansa o estado.1. Mamamayan o tao – sila ang nakatira sa isang bansa at nagbibigay ng kabuluhan dito bilang isang importanteng elemento

at nagbibigay ng kabuluhan dito bilang isang importanteng elemento2. Teritoryo – ito ang lupa at tubig na maaring tinitirahan ng mga tao


Leave a Reply

Your email address will not be published.