Dapat pa ba nating isabuhay ang mga bulong na bahagi na ng nating kultura? Bakit?

Posted on


Dapat pa ba nating isabuhay ang mga bulong na bahagi na ng nating kultura? Bakit? ​

Answer:

oo!

Explanation:

Mabilis ang mga pagbabago sa daigdig natin sa kasalukuyan. Ngayong dinadagsa tayo

ng masasamang balita, mahirap umiwas sa pag-aalala para sa iyong sarili, maging sa

mga mahal sa buhay.

Kahit sa mga panahon ng kasaganahan, karaniwa’y mayroon pa ring pag-aalala at pagkabalisa, at kapag ito ay nangibabaw, maaari itong manaig. Dito sa Psychology Tools.


Leave a Reply

Your email address will not be published.