Choices, a. Zongguo, b. Amaterasu Omikami, c. Izanami, d. Devaraja, e. Divine Origin, f. Jimmu Tenno, g. Mandate of Heaven, h. Cakravartin, i. Izagani, j.Sinocentrism, 11. Sa kaisipang Tsino, ito ay ang salitang Tsino na ang ibig ipagpakahulugan ay, “Gitnang Kaharian”. , 12. Sa kaisipang Hapon, siya ang itinuturing ng mga Hapones na diyos ng araw., 13-14. Sila ang diyos at diyosa na nagbigay bunga sa bansang Japan., 15. Ito ay ang kaisipang Asyano na sinasabing ang pinuno ay hindi maaaring palitan, o tanggalan ng tungkuling mamuno. , 16. Ito ay nagsasabi na ang kanilang pinuno ay pinili o may pahintulot ng langit upang, mamuno., 17. Ito ay paniniwala na ang kanilang kultura at lipunan ay namumukod-tangi sa lahat., 18. Ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng diyos ng araw, buwan, apoy, tubig,, hangin, kayamanan at kamatayan., 19. Siya ang itinuturing na kauna-unahang emperor ng Japan., 20. Ito ang haring may pamumuno na makatuwiran at makapagkalinga sa mga, mamamayan at kanilang relihiyon.

Posted on


Choices


a. Zongguo
b. Amaterasu Omikami
c. Izanami
d. Devaraja
e. Divine Origin
f. Jimmu Tenno
g. Mandate of Heaven
h. Cakravartin
i. Izagani
j.Sinocentrism

11. Sa kaisipang Tsino, ito ay ang salitang Tsino na ang ibig ipagpakahulugan ay
“Gitnang Kaharian”.

12. Sa kaisipang Hapon, siya ang itinuturing ng mga Hapones na diyos ng araw.

13-14. Sila ang diyos at diyosa na nagbigay bunga sa bansang Japan.
15. Ito ay ang kaisipang Asyano na sinasabing ang pinuno ay hindi maaaring palitan
o tanggalan ng tungkuling mamuno.

16. Ito ay nagsasabi na ang kanilang pinuno ay pinili o may pahintulot ng langit upang
mamuno.

17. Ito ay paniniwala na ang kanilang kultura at lipunan ay namumukod-tangi sa lahat.

18. Ito ay tumutukoy sa pagsasama-sama ng diyos ng araw, buwan, apoy, tubig,
hangin, kayamanan at kamatayan.

19. Siya ang itinuturing na kauna-unahang emperor ng Japan.

20. Ito ang haring may pamumuno na makatuwiran at makapagkalinga sa mga
mamamayan at kanilang relihiyon.​

Answer:

11.A

sana makatulong

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.