C. pantao, 5. Kailangan mong makilahok sapagkat mula dito nabibigyang saysay ang iyong pagiging:, a. Mayora, b, Tao, c. Politico, 6. Ito ay dapat na ginagawa ng buong husay na:, a. Pakikapwa at pakilahok, b. Pakikilahok at bolunterismo, c. Pakiisa at pakisabay, 7. Ang habilin sa atin ng Diyos na:, a. Mahalin ang sarili tulad ng pagmamahal sa kapwa., b. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili., c. Mahalin ang nagmamahal…, 8. Nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay:, a. Nagbibigay, b. Naglilingkod, c. Nakikiisa, 9. Ikaw ay mananagot sa iyong konsensya sapagat hindi ka tumugon sa pangangailangan, a. Alay, b. Bolunterismo, C. Pakiisa, nakikilahok ay may aspekto ng bolunterismo pero lahat ng bolunter

Posted on


C. pantao


5. Kailangan mong makilahok sapagkat mula dito nabibigyang saysay ang iyong pagiging:
a. Mayora
b, Tao
c. Politico
6. Ito ay dapat na ginagawa ng buong husay na:
a. Pakikapwa at pakilahok
b. Pakikilahok at bolunterismo
c. Pakiisa at pakisabay
7. Ang habilin sa atin ng Diyos na:
a. Mahalin ang sarili tulad ng pagmamahal sa kapwa.
b. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili.
c. Mahalin ang nagmamahal…
8. Nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay:
a. Nagbibigay
b. Naglilingkod
c. Nakikiisa
9. Ikaw ay mananagot sa iyong konsensya sapagat hindi ka tumugon sa pangangailangan
a. Alay
b. Bolunterismo
C. Pakiisa
nakikilahok ay may aspekto ng bolunterismo pero lahat ng bolunter​

5. B. tao

6. A.

7. B.

8. A.

9. C


Leave a Reply

Your email address will not be published.