C. Gamit ang graphic organizer sa ibaba ibigay ang mga naiisip mong katangian ng, isang taong tumutupad sa kaniyang mga pangako. Kopyahin at sagutan ito sa iyong, sagutang papel.,

Posted on


C. Gamit ang graphic organizer sa ibaba ibigay ang mga naiisip mong katangian ng


isang taong tumutupad sa kaniyang mga pangako. Kopyahin at sagutan ito sa iyong
sagutang papel.

Answer:

·matapat po

Explanation:

  • sana po makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.