Butang nga adunay kalambigitan sa pagbag-o sa atong, sosyo-kultural.

Posted on


Butang nga adunay kalambigitan sa pagbag-o sa atong
sosyo-kultural.​

Answer:

something that has to do with the transformation of our socio-cultural. from Cebuano


Leave a Reply

Your email address will not be published.