Bumuo ng kahulugan ng KABIHASNAN batay sa iyong sariling, konsepto o ideya. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Posted on


Bumuo ng kahulugan ng KABIHASNAN batay sa iyong sariling


konsepto o ideya. Isulat ang sagot sa sagutang papel.​

Answer:

1. Subukin Ang pag-unlad ng agrikultura ang nagtakda ng malaking pagbabago sa buhay ng sinaunang tao. Napagtanto ng mga sinaunang tao ang kahalagaan ng maayaos at organisadong pamayanan upang matugunan ang kanilang mga pangangailamgan. Sila ay bumuo ng pamunuanna hindi naglaon ay naging isang organisadong pamahalaan. Ito ang nagpasimula ng mga lungsod-estado na

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.